کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۶
   دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/?women95
   سومین مدرسه یک روزه پلاسمای کوارک
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی شاهرود
http://www.psi.ir/?quark96
   دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی شاهرود
http://www.psi.ir/?qi96
   کارگاه‌های آموزشی شهریور ۹۶
دانشگاه یزد
۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶
http://www.psi.ir/?workshops96
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶
دانشگاه یزد
۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶
http://www.psi.ir/?physics96
   هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
۵ تا ۷ شهریور ۹۶
دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
http://www.psi.ir/?fd17
   دومین گردهمایی پاییزه انجمن فیزیک ایران
۲ آذرماه ۱۳۹۶
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/?autumn96
   سومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن
۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/?acc96حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com