۱۶مین
جلسه
محل برگزاری: کلاس ۳۶ دانشکده فیزیک
 ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
معمای سیاهچاله
دکتر کامران وفا
دانشگاه هاروارد