گزارش جلسه ۰۰۴ باشگاه فیزیک کردستان
کردستان
جلسه چهارم
زمان: ۰/۰/۰
۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه دانشگاه کردستان
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک کردستان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک کردستان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com