شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهند که چرا شیشه‌هایی که با تبخیر نهشته می‌شوند، پایدارتر از شیشه‌های معمولی هستند که برای هزاران سال از عمر آن‌‌ها گذشته است. شیشه‌های معمولی که با سردسازی سریعِ یک مایع ساخته می‌شوند ممکن است هزاران سال زمان ببرند تا در ساختار پایدار خود جای بگیرند. اما شیشه‌هایی که با نهشت ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

بخش‌هایی از پزشکی، سفر و علم بواسطه‌ی ابررسانایی دچار تحولاتی شده است؛ پدیده‌ای که در آن الکترون‌ها در مواد ویژه‌ای با مقاوت صفر مسیر خود را طی می‌کنند. اکنون در یک آزمایش جذاب رفتار مشابهی برای ذرات نور! مشاهده شده است. به گفته‌ی نیک وامیواکاس (Nick Vamivakas) فیزیک کوانتوم‌دان از دانشگاه روچستر ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

باکتری‌هایی که بر روی دریا و دریاچه‌ها شناورند، با پراکنده‌کردن نور باعث می‌شوند اعماق آب تاریک به نظر بیاید. اما اگر پرتو لیزر پرقدرتی به درون آب بتابانیم، همان باکتری‌ها با عبور نور همانند یک موج‌بر عمل می‌کنند و روشنایی درون آب را افزایش می‌دهند.  فیبر زیستی ایجاد شده توسط اثر ...

نویسنده خبر: نعمت الله فرهادی

با انجام اندازه‌گیری‌های دقیق بر ریز‌موج‌های ‌زمینه‌ی کیهانی مدل‌های کیهانی با بحران کوچک-‌مقیاس خداحافظی خواهند کرد.  ESA/Hubble دیدگاه معمول برای توضیح تحول کیهان یا مدل Λ CDM، می‌تواند به خوبی ساختار بزرگ‌ـ‌مقیاس کیهان (پیکربندی کهکشان‌ها درون خوشه‌ها) را توضیح دهد. این مدل، فراوانی ...

نویسنده خبر: سعیده هوشمندی

مطابق با مصوبه هیأت مدیره انجمن فیزیک ایران، بدهی حق عضویت سال‌های پیش از 1396، برای اعضایی که تا پایان امسال حق عضویت سال 1396 را بپردازند، بخشوده می‌شود. از اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود تا پایان سال 1396 با مراجعه به صفحه کاربری خود در سامانه انجمن (http://www.psi.ir/?login) نسبت به تمدید عضویت ...

نویسنده خبر: انجمن فیزیک ایران

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌
اخبار انجمن فیزیک ایران در بازه‌های زمانی مشخص به‌صورت خبرنامه منتشر می‌شود.
بهار ۱۳۹۲
زمستان ۱۳۹۱
پاییز ۱۳۹۱
تابستان ۱۳۹۱
بهار ۱۳۹۱
زمستان ۱۳۹۰
پاییز ۱۳۹۰
تابستان ۱۳۹۰
بهار ۱۳۹۰
زمستان ۱۳۸۹
پاییز ۱۳۸۹
تابستان ۱۳۸۹
بهار ۱۳۸۹
زمستان ۱۳۸۸
پاییز ۱۳۸۸
تابستان ۱۳۸۸
بهار ۱۳۸۸
نیمه اول ۱۳۸۶
و نیمه دوم ۱۳۸۵
بهار و تابستان ۱۳۸۵
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌