لاله حق وردی فیزیکدان ایرانی از موسسه هلمهولتز مونیخ *و آزمایشگاه اروپایی زیست شناسی مولکولی ** برنده جایزه اروین شرودینگر شد. جایزه اروین شرودینگر هر ساله به طور مشترک از طرف موسسهٔ تحقیقاتی‌ هلمهولتز گماینشفت*** و سازمان اشتیفر‌فربند**** (سازماندهی اهدا آت برای توسعه علوم انسانی‌ و علوم طبیعی ...

نویسنده خبر: شانت باغرامیان

پژوهش‌گرانی از اسپانیا موفق به ساخت دوربینی شده‌اند که از ترکیبی از گرافن و پردازش نیم‌رسانای صنعتی ایجاد شده است. قطعه‌ای که آنان ساخته‌اند به طیف گسترده‌ای از نور بیشتر از هر دوربین تجاری دیگری حساس است و به گفته‌ی این تیم پژوهشی، از فرآیند جدیدی که آن‌ها معرفی کرده‌اند، می‌توان برای ایجاد ...

نویسنده خبر: بهنام زینال‌وند فرزین

استفاده از گرافن در یک آشکارساز تک فوتون باعث می شود که به طور چشمگیری به نور کم فرکانس حساس تر شود. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA ...

نویسنده خبر: مریم ذوقی

مقاله‌ای از دکتر رضا عسگری عضو هیات علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی و همکارانش با عنوان «تنظیم اثرات غیرمحلی کوانتومی در پلاسمونیک گرافن» در Science Magazine منتشر شده است. در پلاسمونیک برهمکنش نور با ساختارهای فلزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. پلاسمون نوسانات جمعی الکترون‌های ...

نویسنده خبر: مونا عجمی

یک سیاه‌چاله‌ی چرخان تا ۹ درصد از جرم خود را با رویش «مو» و به شکل برانگیختگی میدان‌های ذره‌ای کم‌جرم، از دست می‌دهد. ویلیام ایست (William East) از موسسه‌ی فیزیک نظری پریمیتر، کانادا، و فرانتس پرتوریس (Frans Pretorius) از دانشگاه پرینستون، نیو جرسی، به تازگی با شبیه‌سازی‌ دینامیک سیاه‌چاله‌های ...

نویسنده خبر: سعیده هوشمندی

  ۱   ۲  ۳  ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌
اخبار انجمن فیزیک ایران در بازه‌های زمانی مشخص به‌صورت خبرنامه منتشر می‌شود.
بهار ۱۳۹۲
زمستان ۱۳۹۱
پاییز ۱۳۹۱
تابستان ۱۳۹۱
بهار ۱۳۹۱
زمستان ۱۳۹۰
پاییز ۱۳۹۰
تابستان ۱۳۹۰
بهار ۱۳۹۰
زمستان ۱۳۸۹
پاییز ۱۳۸۹
تابستان ۱۳۸۹
بهار ۱۳۸۹
زمستان ۱۳۸۸
پاییز ۱۳۸۸
تابستان ۱۳۸۸
بهار ۱۳۸۸
نیمه اول ۱۳۸۶
و نیمه دوم ۱۳۸۵
بهار و تابستان ۱۳۸۵
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌