شرح خبر

بر مبنای یک روش پیشنهادی، از تاوه های‌های (vortex) ابررسانا می‌توان به عنوان حاملان اطلاعات اسپینی از یک مکان به مکان دیگر استفاده کرد.‌

در بررسی آینده نگری از نگاه علم اسپینترونیک می‌توان اطلاعات را در اسپین الکترون‌ها یا سایر ذرات به صورت کد جایگذاری کرد. اما یکی از موانع در این مسیر ناشی از این حقیقت است که اسپین‌ها به خوبی منتشر نمی‌شوند، به عبارت دیگر اطلاعات نگاشته شده در آنها از طریق پراکندگی و انتشار در مسیرهای کوتاهی به اندازه چندین نانومتر از بین می‌رود. یک پیشنهاد جدید در زمینه ترابرد اسپین‌ها میتواند بر این مشکل غلبه کند. در این نظریه اطلاعات را از اسپین‌ها به گونه‌های پایدارتری به نام تاوه ‌های ابررسانا منتقل می‌کنند.

S. K. Kim/ University of Missouri

تاوه ‌ها نواحی کوچکی درون یک ابررسانا هستند بطوری که جریان به صورت یک دایره به جریان در می آید. به عبارتی این نقصان‌های توپولوژی که در اثر افت وخیزهای گرمایی و در حضور یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌شوند را به عنوان نوفه می‌شناسند، چرا که در اثر حرکت از طریق ابررسانا باعث ایجاد مقاومت می‌شوند. اگرچه، Sekwon Kim از دانشگاه میسوری کلمبیا و همکارانش طی برنامه‌ای از تاوه‌ها به عنوان حاملان اطلاعات استفاده می‌کنند.

برای اثبات اعتبار نظریه ترابرد اسپینی از طریق تاوه، این تیم به توسعه مدلی پرداختند که در آن اسپین به تاوه و بالعکس تبدیل می‌شود. آنها سیستمی را در نظر گرفتند که در آن یک بره ابررسانا از دو طرف به عایق های مغناطیسی ساندویچ شده بود. بر مبنای محاسباتشان اگر عایق سمت چپی اطلاعات را به شکل اسپین‌های با جهت بالا رمزنگاری کند در نتیجه این اسپین ها یک تاوه دورانی پادساعتگرد را درون ابررسانا از طریق اثر اسپینی-هال معکوس تولید می‌کنند. تاوه که به دلیل مشخصه توپولوژیکی‌اش به اثرات پراکندگی غیر حساس است از طریق ابررسانا جاری می‌شود. چنانچه تاوه قبل از ورود به یکی دیگر از مرزها به عایق سمت راست برسد اطلاعات درون آن از طریق اثر اسپین-هال به اسپین‌های بالا تبدیل می‌شود. این تیم به دنبال آزمون این ایده با ابررساناهای نیوبیم که علی الخصوص حاوی تاوه های متحرک است، هستند.


منبع:: Giving Vortices a Spinنویسنده خبر: امیرحسین طالبی
کد خبر :‌ 2668
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com