شرح خبر
در ارزيابى اخير نشريات علمى كشور، كمسيون نشريات علمى، مجله پژوهش فيزيك ايران باز هم با نمره ١٠٠ در جايگاه برتر قرار گرفته است.http://journals.msrt.ir/?list&sbb=8&sb=3
اين مجله تنها نشريه در شاخه فيزيك است كه اين رتبه را داراست و تنها مجله دانشگاه صنعتى اصفهان است كه ارزيابى آن ١٠٠ /١٠٠ شده است.
اين موفقيت حاصل زحمات هماهنگ شده مؤلفان، داوران، هيأت ويراستاران، دفتر نشريات علمى دانشگاه صنعتى اصفهان و دفتر انجمن فيزيك ایران است.
در ارزيابى علاوه بر توجه به موارد نشر و وبگاه، به كيفيت مقالات و نحوه داورى و بررسى نيز توجه شده است.نویسنده خبر: سمانه کیایی
کد خبر :‌ 2098
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com