شرح خبر
پیرو آگهی درج شده در روزنامه اطلاعات مورخ 26 شهریورماه 1396، مجمع عمومی عادی اعضای پیوسته انجمن فیزیک ایران (نوبت دوم)، از ساعت 9:30 تا 11:00 روز پنجشنبه 13 مهرماه 1396 در محل دفتر انجمن فیزیک ایران برگزار شد. این مجمع با حضور جمعی از اعضای پیوسته انجمن فیزیک ایران و نماینده کمیسیون انجمن‌های علمی، تشکیل و نتایج آرای انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن فیزیک ایران (دورۀ سیزدهم) خوانده شد.
نتیجه شمارش به ترتیب تعداد آرا به این شرح است:

اعضای اصلی هیئت مدیره (دوره سیزدهم)
آقای دکتر محمدرضا اجتهادی
آقای دکتر علیرضا مشفق
آقای دکتر دکتر رضا عسگری
آقای دکتر محمود پیامی شبستر
خانم دکتر فاطمه شجاعی باغینی
آقای دکتر رسول رکنی‌زاده
آقای دکتر علیرضا آقائی

اعضای علی‌البدل هیئت مدیره(دوره سیزدهم)
آقای دکتر منصور حقیقت
آقای دکتر محمدوحید تکوک
آقای دکتر سیامک خادمی

بازرس اصلی(دوره سیزدهم)
آقای دکتر سیدمحمدصادق موحد

بازرس علی البدل(دوره سیزدهم)
آقای دکتر یاسر عبدینویسنده خبر: سمانه کیایی
کد خبر :‌ 2301
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com