شرح خبر
برای ثبت نام و ارسال مقاله به "یازدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران" و همچنین ثبت نام در "کارگاه یک روزه نجوم رصدی" که از تاریخ 10 تا 12 بهمن ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار میگردد، به آدرس زیر مراجعه فرمایید: http://astro11.um.ac.ir

نویسنده خبر: علیرضا آقائی
کد خبر :‌ 2380
«استفاده از اخبار انجمن فیزیک ایران و انتشار آنها، به شرط
ارجاع دقیق و مناسب به خبرنامه‌ی انجمن بلا مانع است.»‌حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com