رویدادهای سال‌های آتی


روز فیزیک ۱۳۹۸
آذرماه ۱۳۹۸
تعدادی از دانشگاه های ایران
کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران
بهمن‌ماه ۱۳۹۸
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

دهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
اردیبهشت سال ۱۳۹۹

ششمین کنفرانس رشدبلور ایران
سال ۱۳۹۹
دانشگاه دامغان
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۹
شهریور سال ۱۳۹۹
دانشگاه رازی کرمانشاه

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
شهریور سال ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان
کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۱
شهریور سال ۱۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستانحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com