رویدادهای آتی (دربرنامه)


پانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن
بهمن ماه سال ۱۳۹۹
دانشگاه صنعتی قم

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
شهریور سال ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان

کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۱
شهریور سال ۱۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستانحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • پژوهشکده علوم و فناوری نانو
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com