کمیته اخلاقیات
با اینکه شیادی علمی در کشور ما گسترده نیست، اما متأسفانه روندی افزایشی را نشان می دهد. از سویی بررسی ها نشان می دهد که بخشی از شیادیهای علمی الزاماً با اهداف سوء انجام نمی شود، بلکه ناشی از ناآگاهی است که به ویژه در نسل جوان مصداق دارد. کمیتۀ اخلاقیات انجمن فیزیک ایران، در چند سال گذشته فعالیت زیادی را در زمینۀ آگاهی رسانی و بررسی موارد تخلف در پژوهش فیزیک انجام داده است. سخنرانی آقای دکتر مجتبی جعفرپور که تحت عنوان "اخلاق در فیزیک: بایدها و نبایدها" در کنفرانس فیزیک سال ۸۹ در همدان ارائه شده است، می‌تواند آموزنده باشد. برای مطالعۀ این سخنرانی اینجا را کلیک کنید.
چهار ماه تعلیق استاد دانشگاه واترلو، برای تقلبی 11 درصدی (۱۳۹۲/۸/۵)

آقای دکتر لی، استاد دانشگاه واترلوی کانادا، برای همپوشانی 11 درصدی مقاله‌اش با مقاله‌ای دیگر، به چهار ماه تعلیق از کار و عدم امکان دسترسی به آزمایشگاه‌ش محکوم شد.
برای آگاهی بیشتر وبگاه زیر را ببینید.
http://www.uwimprint.ca/article/2553-verdict-in-for-uw-professor-accused


پیرو تصمیم کمیته اخلاقیات انجمن فیزیک ایران دو فایل ذیل در دسترس عموم قرار می‌گیرد:

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com