باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و پنجاه و هفتم
۹۷/۲/۳

مروری بر آثار علمی استیون هاوکینگ
دکتر شاهین شیخ جباری
پژوهشگاه دانشهای بنیادی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه پنجاه و هفتم
۹۷/۲/۴

مقدمه ای بر حسگرهای تار نوری: مکانیزم‌های عملکرد و کاربردها
دکتر آیدا آرای
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه سی ام
۹۷/۲/۶

دانش ما ازکیهان: نوزادی تا کنون
آقای دکتر سید محمد صادق موحد
از دانشگاه شهید بهشتی +IPM تهران

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه چهاردهم
۹۷/۲/۴

دینامیک شاره های ژئوفیزیکی: برخی از جنبه های جریان تبادلی در خلیج فارس و دریای عمان
دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی
موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه دهم
۹۶/۱۲/۸

نزدیک به نیم قرن با نظریه ریسمان
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
مرکز تحقیقات فیزیک نظری تهران (IPM)

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه نهم
۹۷/۱/۲۷

نگاهی به زندگی علمی اینشتین؛ از حرکت براونی تا ظرفیت گرمایی جامدات
دکتر مهدی انصاری راد
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرودحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com