باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و پنجاه و يکم
۹۶/۷/۳

رصد خانه ملی ایران: گذشته، حال و چشم انداز
دکتر حبیب خسرو شاهی
رصد خانه ملی ایران و پژوهشگاه دانش های بنیادی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه پنجاه و دوم
۹۶/۷/۴

عایق های توپولوژیک
دکتر مرتضی سلطانی
دانشگاه اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه بيست و چهارم
۹۶/۷/۲۷

شکست خود به خودی تقارن در تئوری های پیمانه‌ای
خانم دکتر سوده زارع پور
از گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه نهم
۹۶/۷/۳

پدیده های فیزیکی در مقیاس نانومتری و کاربردهای آن
دکتر محسن خواجه امینیان
دانشگاه یزد

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه چهارم
۹۶/۳/۲

آیا مغز شما بحرانیست؟
دکتر افشین منتخب
بخش فیزیک دانشگاه شیراز

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه چهارم
۹۶/۷/۲۹

کاربرد پرتوها
دکتر احسان ابراهیمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرود
برای جزئیات بیشتر در مورد باشگاه ها اینجا را کلیک کنید.حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com