باشگاه فیزیک
باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۶ - ۹۸/۱۱/۱۷
«جایگاه شبیه سازی در فیزیک؛ مثال: خودساماندهیت بحرانی»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۶ - ۹۸/۱۲/۵
«لغو باشگاه اسفندماه ۱۳۹۸»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۵ - ۹۸/۱۲/۱۹
«علم داده با طعم کیهان شناسی»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۶۹ - ۹۸/۱۲/۶
«معرفی فناوری پلاسما و کاربردهای صنعتی آن»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۲۶ - ۹۸/۱۱/۱۴
«نگرش فیزیکی به جهان هستی»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۲۰ - ۹۸/۱۱/۲۸
«فناوری های کوانتومی»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۴۹ - ۹۹/۲/۲۵
«فیزیک و ایجاد مرزهای جدید»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۱۹ - ۹۸/۹/۳۰
«مشتقات کسری در مکانیک کوانتومی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۹ - ۹۸/۱۲/۶
«شکافت هسته ای»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۴ - ۰/۰/۰
« »
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com