باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و شصتم
۹۷/۵/۱

به دلیل تلاقی با سایر برنامه های انجمن برگزار نخواهد شد


    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه پنجاه و هشتم
۹۷/۳/۱

تابش هاوکینگ، آتش پولچینسکی‌
دکتر فرهنگ لران
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه سی و سوم
۹۷/۷/۵

متعاقبا اعلام خواهد شد
اعلام خواهد شد

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه پانزدهم
۹۷/۳/۲

مکانیک کوانتومی: گذشته، حال، آینده
دکتر محمد کاظم توسلی
دانشگاه یزد (جلسه ویژه-ساعت برگزاری 10-12)

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه يازدهم
۹۷/۲/۱۱

رمزنگاری از دوران باستان تا عصر کوانتومی
دکتر وحید کریمی پور
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه دهم
۹۷/۲/۲۴

آشنایی با فیزیک حالت جامد، نانو فیزیک و لایه های نازک نانوساختار
دکتر حسین عشقی
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرودحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com