باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و شصت و سوم
۹۷/۹/۵

علوم مغز: نظریه اتحاد بزرگ یا کیفی از کلک ها
عبدالحسین عباسیان
پژوهشگاه دانش های بنیادی

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه شصت و يکم
۹۷/۹/۵

یادگیری کوانتومی ماشین
دکتر وحید سالاری
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه سی و پنجم
۹۷/۹/۲۹

تحولات جدید دستگاه بین المللی واحدها
آقای دکتر معدن پور
از دانشگاه صنعتی امیرکبیر

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه هفدهم
۹۷/۹/۶

پلاسمای کوارک-گلوئون: مفاهیم و یافته های جدید
آقای دکتر کورش جاویدان
دانشگاه فردوسی مشهد

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه سيزدهم
۹۷/۸/۱۵

علم شهرها
دکتر ابوالفضل رمضانپور
بخش فیزیک دانشگاه شیراز

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه سيزدهم
۹۷/۹/۲۶

اعترافات یک اتم در تله
دکتر مسلم سوهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرودحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com