باشگاه فیزیک
باشگاه فیزیک اردبیل - جلسه ۵ - ۹۸/۴/۶
«تحول ستارگان: از تولد تامرگ»
باشگاه فیزیک تهران - جلسه ۱۷۴ - ۹۸/۱۰/۲
«جایزه نوبل ۲۰۱۹»
باشگاه فیزیک قم - جلسه ۳ - ۹۸/۹/۲۷
«موج چهارم توسعه علمی-صنعتی: پیدایش نانو تکنولوژی»
باشگاه فیزیک اصفهان - جلسه ۶۷ - ۹۸/۹/۵
«قطره کوانتومی»
باشگاه فیزیک یزد - جلسه ۲۵ - ۹۸/۹/۱۱
«فیزیک فمتوثانیه درجامدات: مفاهیم، کاربرد و آینده»
باشگاه فیزیک شیراز - جلسه ۱۹ - ۹۸/۹/۱۲
«مطالعه خواص مکانیکی اجزای زیستی توسط انبرک نوری: از مولکول تا سلول»
باشگاه فیزیک زاهدان - جلسه ۴۷ - ۹۸/۹/۲۶
«از ذره تا کهکشان: پلی بین فیزیک و فناوری»
باشگاه فیزیک شاهرود - جلسه ۱۸ - ۹۸/۸/۲۱
«فوتونهای ساختاریافته - کاربرد آنها در فوتونیک کوانتومی»
باشگاه فیزیک دامغان - جلسه ۷ - ۹۸/۹/۱۸
«آخرین پیشرفت ها در QLED»
باشگاه فیزیک کردستان - جلسه ۲ - ۹۸/۹/۱۱
«انبرک های اپتیکی»
حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com