باشگاه فیزیک
تهران

جلسه يکصد و شصت و دوم
۹۷/۸/۷

نوبل فیزیک ۲۰۱۸
دکتر نادر سیدریحانی
دانشگاه صنعتی شریف

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک تهران
آرشيو جلسات گذشته باشگاه تهران
اصفهان

جلسه شصتم
۹۷/۸/۱۴

مکانیک کوانتومی و کوانتوم مکانیکی
دکتر مهدی عبدی
دانشگاه صنعتی اصفهان

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک اصفهان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه اصفهان
زاهدان

جلسه سی و چهارم
۹۷/۸/۲۴

متعاقبا اعلام خواهد شد


    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک زاهدان
آرشيو جلسات گذشته باشگاه زاهدان
یزد

جلسه پانزدهم
۹۷/۳/۲

مکانیک کوانتومی: گذشته، حال، آینده
دکتر محمد کاظم توسلی
دانشگاه یزد (جلسه ویژه-ساعت برگزاری 10-12)

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک یزد
آرشيو جلسات گذشته باشگاه یزد
شیراز

جلسه دوازدهم
۹۷/۷/۱۰

لیزرهای تصادفی و کاربرد آن ها
دکتر عباس قاسمپور
دانشگاه شیراز

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شیراز
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شیراز
شاهرود

جلسه يازدهم
۹۷/۷/۲۳

چرخه سوخت هسته ای از معدن تا نیروگاه
دکتر رضا قلی پور پیوندی
دانشگاه صنعتی شاهرود

    
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)
درباره باشگاه فيزيک شاهرود
آرشيو جلسات گذشته باشگاه شاهرودحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com

www.irandg.com