۳مین
جلسه
محل برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه دامغان
 ۲۰ مهر ۱۳۹۸
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰
کارگاه آلودگی نوری و رصد
ندا رییسی