۷مین
جلسه
محل برگزاری: کلاس 132
 ۱۸ آذر ۹۸
ساعت ۱2:۰۰ تا ۱۳:۰۰
آخرین پیشرفت ها در QLED
دکتر محمدرضا فدوی اسلام
دانشگاه دامغان