۱۴مین
جلسه
محل برگزاری: live.du.ac.ir/physics_club
 ۳ خرداد ۱۴۰۰
دوشنبه ساعت 12
میکروسکوپی سه بعدی
احسان اخلاقی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان