۲۳مین
جلسه
محل برگزاری: سالن همایش‌های دانشگاه دامغانlive.du.ac.ir/physics_club
 ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
ساعت ۱۱:۰۰ تا 12:۰۰
دانش بنیان-لیزر و میکروسکوپی
علی اکبر آهنگری
شرکت دانش بنیان فتح نور میهن