۳۵مین
جلسه
محل برگزاری: meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۶ اسفند ۹۹
ساعت ۱۶ تا ۱۸
نسل جوان فیزیک‌دانان ایران چه آینده‌ای دارند؟
فرهاد اردلان
دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه دانش‌های بنیادی