۳۸مین
جلسه
محل برگزاری: meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club
 ۷ مهر ۱۴۰۰
ساعت 17:30-19
چالش توزیع دوپنت در رشد بلور به روش چوکرالسکی
حیدر فری پور
آزمایشگاه رشد بلور - سازمان انرژی اتمی ایران