۵۶مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۸ اسفند ۹۶
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
پراکندگی: روش يا ابزاری برای شناخت جهان
دکترابراهيم قنبری
دانشگاه اصفهان