۵۷مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۴ اردیبهشت ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
مقدمه ای بر حسگرهای تار نوری: مکانیزم‌های عملکرد و کاربردها
دکتر آیدا آرای
دانشگاه صنعتی اصفهان