۵۹مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۹ مهر ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
رصد با تلسکوپ 1.5 متری دانمارک
دکتر صدیقه سجادیان
دانشگاه صنعتی اصفهان