۶۱مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۵ آذر ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
یادگیری کوانتومی ماشین
دکتر وحید سالاری
دانشگاه صنعتی اصفهان