۶۲مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۳ دی ۹۷
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
ابررسانایی: چالش اساسی، کاربردها و آخرین دستاوردها
دکتر حمیده شاکری ‍‍پور
دانشگاه صنعتی اصفهان