۶۵مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۲ مهر ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شتاب‌دهنده دافنه: ماشین تولید ذرات شگفت
دکتر مریم حسنوند
دانشگاه صنعتی اصفهان