۶۶مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۱۴ آبان ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
شتابگر خطی الکترون پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
دکتر شاهین صنایع
پژوهشگاه دانش های بنیادی