۶۷مین
جلسه
محل برگزاری: اصفهان خیابان سعادت آباد، روبروی مقبره بانو امین، شهر علم، سالن اجتماعات
 ۵ آذر ۹۸
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
قطره کوانتومی
دکتر پیمان صاحب سرا
دانشگاه صنعتی اصفهان