۶۹مین
جلسه
محل برگزاری: به صورت برخط (آنلاین)
 ۱۲ خرداد ۹۹
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۸:۰۰
معرفی فناوری پلاسما و کاربردهای صنعتی آن
دکتر محمدرضا خانی
دانشگاه شهیدبهشتی