۸۰مین
جلسه
محل برگزاری: https://meeting.ui.ac.ir/ch/physics
 ۱۵ آذر ۱۴۰۰
ساعت ۱۷:۰۰ تا ۱۹:۰۰
کشف ذرات بنیادی جدید، از سبک‌ترین تا سنگین‌ترین
عبیده جعفری
دانشگاه صنعتی اصفهان و مرکز دزی (DESY) آلمان