۲۰۹مین
جلسه
محل برگزاری: دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
 ۲ خرداد ۰۲
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۰۰
ابررسانایی، ابرشارگی و چگالش بوز-انیشتين: نکاتی برای دانشجويان کارشناسی
محمدرضا محمدی‌زاده
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران