گزارش جلسه ۰۴۳ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه چهل و سوم
زمان: ۸۳/۷/۶
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
کيهان‌ شناسی شامه‌ای و...
مريم شيرازی و...

برنامه زمان‌بندی اين جلسه باشگاه فيزيک را می‌توانيد در جدول روبرو مشاهده نماييد.زمانبرنامه
۱۷:۳۰ - ۱۶:۳۰خانم مريم شيرازی
( کيهان‌شناسی شامه‌ای )
۱۸:۰۰ - ۱۷:۳۰پذيرايی - گفتگو
۱۸:۴۵ - ۱۸:۰۰آقای رضا امير ارجمند
( شيمی کيهانی: تنوع سياره‌ای )
۱۹:۳۰ - ۱۸:۴۵آقای فرزاد قاسمی
( بررسی مسائل فيزيک )پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده تصاوير اين جلسه
مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com