اتصال به ديگر سايتهای مرتبط

برای اتصال به هر سايت بر روی آرم آن مرکز کليک نماييد:
5552 بازديد مؤسسه فيزيك آمريكا
American Institute of Physics (AIP)
4060 بازديد انجمن فيزيك اروپا
European Physical Society (EPS)
4862 بازديد مؤسسه بين المللی انرژی اتمی
International Atomic Energy Agency (IAEA)
3092 بازديد مركز بين المللی فيزيک نظری عبدالسلام
The abdus salam International Center for Theoretical Physics (ICTP)

يكی از اهداف اصلی اين مركز ارتقاء درجه رشد مطالعات و تحقيقات پيشرفته در كشورهای در حال توسعه است .

1354 بازديد مؤسسه ملی فيزيک ماده چگال ايتاليا
Italian National Institute for the Physics of Matter (INFM)

اين مؤسسه تحقيقات بنيادی و كاربردی فيزيک در زمينه اتمی و مولكولی و ماده چگال انجام می دهد . اين مؤسسه در شبكه وسيعی از واحدهای تحقيقاتی و آزمايشگاهها كار می كند و بيش از ۳۰۰۰ دانشمند در آن مشغول بكارند .

10600 بازديد مجله پژوهش فيزيک ايران
Iranian Journal of Physics Research ( IJPR )
2154 بازديد مجله مکانیک شاره‌های کاربردی
Journal of Applied Fluid Mechanics ( JAFM )
3311 بازديد
مؤسسه فيزيک
Institute of Physics (IOP)
مهمترين گروه حرفه ای بين المللی و جامعه علمی با بيش از ۳۷۰۰۰ عضو كه در زمينه ی ترويج علم و ارتقاء سطح آموزش علم فيزيک در محض و كاربردی كار می كند.
4379 بازديد
مركز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات
Institute for studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM)

در حال حاضر اين مركز شامل سه بخش : فيزيک ، رياضيات و سيستم های هوشمند است.

1504 بازديد کمیسیون انجمن‌های علمی ایران
Iran Scientific Associations Commission
1315 بازديد انجمن خلأ ايران
The Iranian Vacuum Society
2206 بازديد انجمن نجوم ايران
Astronomical Society of Iran
1887 بازديد انجمن فيزيک پزشکی ايران
Iranian Association of Medical Physicists
479 بازديد شهرک صنعتی عباس آباد
Abasabad Industrial Complex
2559 بازديد انجمن هسته‌ای ایران
Nuclear Society of Iran
501 بازديد مجله فیزیک روز
Physic-e-Rooz Magazine


صفحه اصلی فارسی | صفحه اصلی انگليسی
اساسنامه انجمن | درباره انجمن | نقشه سايت | بخش ها | فعاليت ها | بخش اخبار
ارتباطات | عضويت | ديگر سايت ها

تمام حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به انجمن فیزیک ایران می‌باشد.
Webmaster : Ali Meschian : www.irandg.com
www.irandg.com