فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۸۳۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۵۰         تعداد اعضای وابسته: ۱۲۹۸
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۰۷۵         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ محبوبه یزدانی دانشجویی
۱۰۲ امیررضا یزدانی دانشجویی
۱۰۳ الهه یزدانی دانشجویی
۱۰۴ رضا یزدانخواه پیوسته
۱۰۵ فرهاد یزدانپور دانشجویی
۱۰۶ صابر یزدان‌پناه‌قره‌چپق دانشجویی
۱۰۷ وحیدرضا یزدان‌پناه دانشجویی
۱۰۸ نجمه یزدان‌پناه دانشجویی
۱۰۹ روح‌الله یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۰ حمیده یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۱ عنایت اله یزدان کیش پیوسته
۱۱۲ محسن یزدان مهر دانشجویی
۱۱۳ فرهاد یزدان ستاد پیوسته
۱۱۴ محمد مهدی یزدان پناه پیوسته
۱۱۵ نوید یزدان پناه دانشجویی
۱۱۶ محمدصادق یزدان پناه پیوسته
۱۱۷ فاطمه یدالهی دانشجویی
۱۱۸ سجاد یداله زاده دانشجویی
۱۱۹ فاطمه یداللهی فارسانی دانشجویی
۱۲۰ عنایت یحیی‌زاده‌جلودار وابسته
۱۲۱ مصطفی یحیی‌زاده وابسته
۱۲۲ فرزانه یحیی نسب دانشجویی
۱۲۳ محمد علی یحیی پور شیخ زاهدی دانشجویی
۱۲۴ بابک یحیی پور دانشجویی
۱۲۵ بابک یحیوی فکور پیوسته
۱۲۶ محمد یحیوی دانشجویی
۱۲۷ زهره یحیایی دانشجویی
۱۲۸ پریسا یحیایی پیوسته
۱۲۹ حسنعلی یحیایی وابسته
۱۳۰ محمود رضا یحیائی دانشجویی
۱۳۱ نرگس یحیائی دانشجویی
۱۳۲ مجید یاوری رامشه وابسته
۱۳۳ نازیلا یاوری دانشجویی
۱۳۴ فریبا یاوری دانشجویی
۱۳۵ اصغر یاوری دانشجویی
۱۳۶ سیده اکرم یاقوتی دانشجویی
۱۳۷ نرگس یاسین زاده دانشجویی
۱۳۸ مینا یاسی پور تهرانی دانشجویی
۱۳۹ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۱۴۰ بیژن یاسایی پیوسته
۱۴۱ یونس یاسان دانشجویی
۱۴۲ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۱۴۳ حسن یاریگرروش وابسته
۱۴۴ علی اکبر یاری نودر دانشجویی
۱۴۵ محسن یاری فرد پیوسته
۱۴۶ محمد رضا یاری وابسته
۱۴۷ سارا یاری دانشجویی
۱۴۸ مائده یاری دانشجویی
۱۴۹ مریم یارندی دانشجویی
۱۵۰ علی یارمهدی دانشجویی

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۳۷ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com