فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۱۹۷۴
تعداد اعضای پیوسته: ۲۴۸۱         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۰۹
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۱۷۳         تعداد سایر اعضا: ۱۱

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ حسن یزدانی پیوسته
۱۰۲ الهه یزدانی دانشجویی
۱۰۳ امیررضا یزدانی دانشجویی
۱۰۴ محبوبه یزدانی دانشجویی
۱۰۵ رضا یزدانخواه پیوسته
۱۰۶ فرهاد یزدانپور دانشجویی
۱۰۷ صابر یزدان‌پناه‌قره‌چپق دانشجویی
۱۰۸ روح‌الله یزدان‌پناه دانشجویی
۱۰۹ وحیدرضا یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۰ نجمه یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۱ حمیده یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۲ عنایت اله یزدان کیش پیوسته
۱۱۳ محسن یزدان مهر دانشجویی
۱۱۴ حبیب اله یزدان صفت دانشجویی
۱۱۵ فرهاد یزدان ستاد پیوسته
۱۱۶ محمدصادق یزدان پناه پیوسته
۱۱۷ نوید یزدان پناه دانشجویی
۱۱۸ محمد مهدی یزدان پناه پیوسته
۱۱۹ فاطمه یدالهی دانشجویی
۱۲۰ سجاد یداله زاده دانشجویی
۱۲۱ فاطمه یداللهی فارسانی دانشجویی
۱۲۲ عنایت یحیی‌زاده‌جلودار وابسته
۱۲۳ مصطفی یحیی‌زاده وابسته
۱۲۴ فرزانه یحیی نسب دانشجویی
۱۲۵ محمد علی یحیی پور شیخ زاهدی دانشجویی
۱۲۶ بابک یحیی پور دانشجویی
۱۲۷ بابک یحیوی فکور پیوسته
۱۲۸ محمد یحیوی دانشجویی
۱۲۹ زهره یحیایی دانشجویی
۱۳۰ پریسا یحیایی پیوسته
۱۳۱ حسنعلی یحیایی وابسته
۱۳۲ عاطفه یحیایی دانشجویی
۱۳۳ محمود رضا یحیائی دانشجویی
۱۳۴ نرگس یحیائی دانشجویی
۱۳۵ مجید یاوری رامشه وابسته
۱۳۶ فریبا یاوری دانشجویی
۱۳۷ نازیلا یاوری دانشجویی
۱۳۸ اصغر یاوری دانشجویی
۱۳۹ سیده اکرم یاقوتی دانشجویی
۱۴۰ نرگس یاسین زاده دانشجویی
۱۴۱ مینا یاسی پور تهرانی دانشجویی
۱۴۲ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۱۴۳ بیژن یاسایی پیوسته
۱۴۴ یونس یاسان دانشجویی
۱۴۵ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۱۴۶ حسن یاریگرروش وابسته
۱۴۷ علی اکبر یاری نودر دانشجویی
۱۴۸ محسن یاری فرد پیوسته
۱۴۹ محمد رضا یاری وابسته
۱۵۰ مائده یاری دانشجویی

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۰ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com