فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۲۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۳۴         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۵۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۰۱ سعیده یزدانی دانشجویی
۱۰۲ احمد یزدانی پیوسته
۱۰۳ علی‌محمد یزدانی دانشجویی
۱۰۴ امیررضا یزدانی دانشجویی
۱۰۵ الهه یزدانی دانشجویی
۱۰۶ محبوبه یزدانی دانشجویی
۱۰۷ حسن یزدانی پیوسته
۱۰۸ رضا یزدانخواه پیوسته
۱۰۹ فرهاد یزدانپور دانشجویی
۱۱۰ صابر یزدان‌پناه‌قره‌چپق دانشجویی
۱۱۱ حمیده یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۲ نجمه یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۳ روح‌الله یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۴ وحیدرضا یزدان‌پناه دانشجویی
۱۱۵ عنایت اله یزدان کیش پیوسته
۱۱۶ محسن یزدان مهر دانشجویی
۱۱۷ حبیب اله یزدان صفت دانشجویی
۱۱۸ فرهاد یزدان ستاد پیوسته
۱۱۹ محمدصادق یزدان پناه پیوسته
۱۲۰ نوید یزدان پناه دانشجویی
۱۲۱ محمد مهدی یزدان پناه پیوسته
۱۲۲ فاطمه یدالهی دانشجویی
۱۲۳ سجاد یداله زاده دانشجویی
۱۲۴ فاطمه یداللهی فارسانی دانشجویی
۱۲۵ عنایت یحیی‌زاده‌جلودار وابسته
۱۲۶ مصطفی یحیی‌زاده وابسته
۱۲۷ فرزانه یحیی نسب دانشجویی
۱۲۸ زهرا یحیی زاده نیم چاهی دانشجویی
۱۲۹ محمد علی یحیی پور شیخ زاهدی دانشجویی
۱۳۰ بابک یحیی پور دانشجویی
۱۳۱ بابک یحیوی فکور پیوسته
۱۳۲ محمد یحیوی دانشجویی
۱۳۳ زهره یحیایی دانشجویی
۱۳۴ پریسا یحیایی پیوسته
۱۳۵ حسنعلی یحیایی وابسته
۱۳۶ عاطفه یحیایی دانشجویی
۱۳۷ محمود رضا یحیائی دانشجویی
۱۳۸ نرگس یحیائی دانشجویی
۱۳۹ مجید یاوری رامشه وابسته
۱۴۰ نازیلا یاوری دانشجویی
۱۴۱ فریبا یاوری دانشجویی
۱۴۲ اصغر یاوری دانشجویی
۱۴۳ سیده اکرم یاقوتی دانشجویی
۱۴۴ نرگس یاسین زاده دانشجویی
۱۴۵ مینا یاسی پور تهرانی دانشجویی
۱۴۶ احمدرضا یاسمیان پیوسته
۱۴۷ بیژن یاسایی پیوسته
۱۴۸ یونس یاسان دانشجویی
۱۴۹ یاسمن یاسائی مهرجردی پیوسته
۱۵۰ حسن یاریگرروش وابسته

صفحه قبلی  ۱  ۲   ۳   ۴  ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com