فهرست اعضا
فهرست کل اعضای انجمن فیزیک ایران

تعداد کل اعضای انجمن: ۱۲۲۲۰
تعداد اعضای پیوسته: ۲۵۳۴         تعداد اعضای وابسته: ۱۳۱۶
تعداد اعضای دانشجویی: ۸۳۵۷         تعداد سایر اعضا: ۱۳

ردیف نام نام خانوادگی نوع عضویت
۱۵۱ بهاره داودی رهقی پیوسته
۱۵۲ احسان منبری پیوسته
۱۵۳ مریم قپانوری پیوسته
۱۵۴ محمد نیایی فر پیوسته
۱۵۵ حمیدرضا فلاح پیوسته
۱۵۶ سیدمهدی گلستان‌هاشمی پیوسته
۱۵۷ سانلی ابراهیمی پورفایز پیوسته
۱۵۸ فاطمه پاکباز پیوسته
۱۵۹ فاطمه بهزادی پیوسته
۱۶۰ پونه طیبی پیوسته
۱۶۱ مرتضی مغیثی پیوسته
۱۶۲ الهام بارانی زاده پیوسته
۱۶۳ گلاره مسیبیان پیوسته
۱۶۴ علی پذیرنده پیوسته
۱۶۵ سیف اله رسولی پیوسته
۱۶۶ اسما عرفانی فر پیوسته
۱۶۷ بهرام مشحون پیوسته
۱۶۸ غلامرضا علیوند پیوسته
۱۶۹ روح اله علی آبادی پیوسته
۱۷۰ معصومه شویکلو پیوسته
۱۷۱ سعیده فیروزی پیوسته
۱۷۲ محمود زهیری پیوسته
۱۷۳ کمال حاجیان پیوسته
۱۷۴ داریوش عبداله پور پیوسته
۱۷۵ زهرا نصراللهی پیوسته
۱۷۶ اللهیار کنگرلو پیوسته
۱۷۷ فرناز فوادی پیوسته
۱۷۸ منیره شریف‌زاده پیوسته
۱۷۹ ترانه وظیفه شناس پیوسته
۱۸۰ سیدمحمد عترتی‌خسروشاهی پیوسته
۱۸۱ خسرو معدنی پور پیوسته
۱۸۲ یوسف رنجبر دایمی پیوسته
۱۸۳ سلمان مهاجر مازندرانی پیوسته
۱۸۴ محسن کوهستانی پیوسته
۱۸۵ علی فهیم پیوسته
۱۸۶ نیما تقوی نیا پیوسته
۱۸۷ محسن ریحانی پیوسته
۱۸۸ بابک عبداللهی پور پیوسته
۱۸۹ سیامک پیلبان جهرمی پیوسته
۱۹۰ نکیسا برازجانی پیوسته
۱۹۱ محمدحسن یوسفی پیوسته
۱۹۲ روح اله فرقدان پیوسته
۱۹۳ سیما دهقان قهفرخی پیوسته
۱۹۴ مهدی سلطانی پیوسته
۱۹۵ وحید زنگانه پیوسته
۱۹۶ حسین آفریده پیوسته
۱۹۷ حیدرعلی شفیعی گل پیوسته
۱۹۸ سعید انصاری پیوسته
۱۹۹ رضا محمدی پیوسته
۲۰۰ نرجس السادات طباطبائی عقدا پیوسته

صفحه قبلی  ۱  ۲  ۳   ۴   ۵  ۶  ۷  ... صفحه بعدی

صفحه از ۲۴۵ صفحهحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com