خبرنامه انجمن فیزیک ایران | آبان ۱۴۰۰ | PSI News ایمیل به درستی نمایش داده نمی‌شود؟
آنرا در مرورگر خود مشاهده کنید.

رشد نمایی مادۀ تاریک

مدل جدیدی با فرض این که مادۀ معمولی در جهان اولیه به مادۀ تاریک تبدیل شده، چگالی کنونی مادۀ تاریک را توضیح می‌دهد. کیهان‌شناسان با رصد تابش زمینۀ کیهانی (CMB) درمی‌یابند که مقدار مادۀ تاریک جهان ما چقدر است. نظریه‌های مادۀ تاریک برای این که بتوانند موفق باشند باید بتوانند این چگالی را بازتولید ...

[بیشتر بخوانید]

بیست و ششمین نشست باشگاه فیزیک شاهرود

نشست بیست و ششم باشگاه فیزیک شاهرود، روز دوشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی http://lms.shahroodut.ac.ir/?m=718967025 برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۰ تا ۱۲ با سخنرانی دکتر مهدی انصاری‌راد از دانشگاه صنعتی شاهرود درباره « یادگیری ماشین، ماشین استقراء؟ » برگزار خواهد شد. مخاطبان این باشگاه همه‌ی ...

[بیشتر بخوانید]

هفدهمین نشست باشگاه فیزیک کردستان

نشست هفدهم باشگاه فیزیک کردستان، روز دوشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی https://meet.uok.ac.ir/ch/physics.club.uok برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۶ تا ۱۷:۳۰ سخنرانی دکتر امین بنائی از دانشکده علوم پژشکی تربیت مدرس درباره «فیزیک پزشکی: شاخه‌ای از فیزیک کاربردی برای استفاده از مفاهیم فیزیک در ...

[بیشتر بخوانید]

چهلمین نشست باشگاه فیزیک یزد

نشست چهلم باشگاه فیزیک یزد، روز چهارشنبه ۳ آذر ماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی meeting-2.yazd.ac.ir/physics-club برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ سخنرانی دکتر منیژه رهبر از دانشگاه تهران درباره «اخترفیزیک هسته‌ای» برگزار خواهد شد. مخاطبان این باشگاه همه‌ی علاقه‌مندان به فیزیک هستند. اطلاعات ...

[بیشتر بخوانید]

سی‌‌امین نشست باشگاه فیزیک شیراز

نشست سی‌ام باشگاه فیزیک شیراز، روز سه‌شنبه ۲ آذرماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی vroom.shirazu.ac.ir/social10 برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷ با سخنرانی دکتر احمد پوست‌فروش از دانشگاه شیراز درباره «پارادایم‌های کیهان‌شناسی» برگزار خواهد شد. مخاطبان این باشگاه همه‌ی علاقه‌مندان به فیزیک هستند. ...

[بیشتر بخوانید]

یکصدونود و چهارمین نشست باشگاه فیزیک تهران

نشست یکصد و نود و چهارم باشگاه فیزیک تهران روز دوشنبه ۱ آذر ماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی www.psi.ir/room/bashgah برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۷ با سخنرانی دکتر مسعود مهجورشفیعی از دانشگاه تهران درباره « از سلول تا کوارک مطالعه با استفاده از شتابدهند‌ه‌های ذرات و تکنیک برخورد » برگزار خواهد شد. پیش ...

[بیشتر بخوانید]

چهارمین نشست باشگاه فیزیک تبریز

نشست چهارم باشگاه فیزیک تبریز، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی vc1.tabrizu.ac.ir/fphy برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۸ تا ۱۹با سخنرانی دکتر اختای جهانبخش از دانشگاه تبریز درباره « اثرات بیولوژیکی تابش‌های یونساز» برگزار خواهد شد. مخاطبان این باشگاه همه‌ی علاقه‌مندان به فیزیک هستند. ...

[بیشتر بخوانید]

پانزدهمین نشست باشگاه فیزیک قم

نشست پانزدهم باشگاه فیزیک قم، روز چهارشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت برخط در نشانی https://www.skyroom.online/ch/phys-univ-qom/physclub برگزار می‌شود. برنامه ساعت ۱۶ تا ۱۸ با سخنرانی دکتر علیرضا برادران از دانشگاه قم درباره «معرفی عایق‌های توپولوژیک» برگزار خواهد شد. مخاطبان این باشگاه همه‌ی ...

[بیشتر بخوانید]

پانزدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران - ۲۷ و ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

دانشگاه مازندران "پانزدهمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران" را در تاریخ ۲۷و ۲۸بهمن ماه ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار می‌کند. اطلاعات بیشتر: http://conf.umz.ac.ir/astro2022/fa ​ ...

[بیشتر بخوانید]

To unsubscribe from PSI notificatioins send a blank email to unsubscribepsi.ir
Copyright © 2024 PSI | Published by the Physics Society of Iran