دومین اعضای شورای اجرایی شاخه علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی

(مهرماه ۱۴۰۰ تا  مهردماه ۱۴۰۳)


 • آقای دکتر سیدجواد اخترشناس (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • آقای دکتر شهریار سلیمی (دانشگاه کردستان)
 • آقای دکتر وحید کریمی‌پور (دانشگاه صنعتی شریف)
 • خانم دکتر لاله معمارزاده (دانشگاه صنعتی‌شریف)
 • آقای دکتر رسول رکنی‌زاده (دانشگاه اصفهان)، رابط هیئت مدیره
اولین اعضای شورای اجرایی شاخه علوم و فناوری اطلاعات کوانتومی

(مردادماه ۱۳۹۷ تا مردادماه ۱۴۰۰)

 • آقای دکتر سیدجواد اخترشناس (دانشگاه فردوسی مشهد)
 • آقای دکتر رسول رکنی‌زاده (دانشگاه اصفهان)
 • آقای دکتر شهریار سلیمی (دانشگاه کردستان)
 • آقای دکتر مهدی عبدی (دانشگاه صنعتی اصفهان)
 • آقای دکتر وحید کریمی‌پور (دانشگاه صنعتی شریف)
 • آقای دکتر مالک باقری هارونی (دانشگاه اصفهان) عضو علی‌البدل

آمار بازدید: ۸۸۱۱
همرسانی این مطلب را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید:صفحه انجمن فیزیک ایران را دنبال کنید

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
 • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
 • دانشگاه صنعتی شریف
 • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com