کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۲
   وبینارهای شاخه اتمی، مولکولی و نور
چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۷:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/amwebinars
   کارگاه آموزشی مقاله نویسی
پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
http://www.psi.ir/f/pfaworkshop1402
   هفتمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
۱۲ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲
دانشگاه صنعتی قم
http://www.psi.ir/f/mathphy1402
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۲
۶ تا ۹ شهریور ۱۴۰۲
دانشگاه اصفهان
http://www.psi.ir/f/physics1402
   وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن
چهارشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲
ساعت ۱۸:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cpwebinars
   چهارمین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
۱۹ و ۲۰ مهرماه ۱۴۰۲
دانشگاه صنعتی شریف
http://www.psi.ir/f/qi02
   دوازدهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۲۴ آبان ۱۴۰۲
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/smc1402
   چهاردهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۵ و ۲۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۲
دانشگاه شیراز
http://www.psi.ir/f/particles14حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com