کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۱
   دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی شاهرود - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/particles12
   وبینار شاخه بانوان - «میزگرد آشنایی با کارآفرینان» - سال ۱۴۰۱
۵ خردادماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۶:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/womenwebinars1401
   دومین مدرسه ملی ابررسانایی و کاربردها ۱۴۰۱
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
۱۴ تیرماه ۱۴۰۱
http://www.psi.ir/f/nsas2022
   هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس
۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/asm1401
   کارگاه تحلیل داده‌ها مبتنی بر توپولوژی
۲ و ۳ شهریورماه ۱۴۰۱
دانشکده فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/f/ccg1401
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۱
۱۴ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستان
http://www.psi.ir/f/physics1401
   وبینارهای شاخه ذرات و میدان‌های انجمن
۲۷ و ۲۸ مهرماه ۱۴۰۱ - برخط (Online)
(یادبود استاد فقید دکترمحمدرضا ستاره)
http://www.psi.ir/f/pfwebinars
   هفتمین گردهمایی منطقه‌ای گرانش و ذرات شمال شرق کشور
۲۳ و ۲۴ آذرماه ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی شاهرود - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/gpen1401
   روز فیزیک ۱۴۰۱
آذر و دی ۱۴۰۱
برخی دانشگاه‌های ایران
http://www.psi.ir/f/phyday1401
   نمایشگاه کاریابی فیزیک‌پیشگان ایران ۱۴۰۱
۱۵ دیماه ۱۴۰۱ - ساعت ۹ الی ۱۷
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/jobfair1401
   گردهمایی سراسری فیزیک ایران ۱۴۰۱
پنجشنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۴۰۱
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/meeting1401
   شانزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
۵ و ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/f/cmc16
   همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۴۰۱
۱۲ و ۱۳ بهمن ۱۴۰۱
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
http://www.psi.ir/f/ngc1401
   سیزدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۱۸ و ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد
http://www.psi.ir/f/particles13
   کارگاه روش‌های عددی با زبان برنامه‌ نویسی جولیا
دوشنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/julia2023
   وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن - سال ۱۴۰۱
دوشنبه ۲۲ اسفندماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۸:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cpwebinars1401حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com