کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۱
   وبینارهای شاخه اتمی، مولکولی و نور
دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱
ساعت ۱۷:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/amwebinars
   دوازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۸ و ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی شاهرود - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/particles12
   وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن
چهارشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۸:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cpwebinars
   وبینار شاخه بانوان - «میزگرد آشنایی با کارآفرینان»
۵ خردادماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۶:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/womenwebinars
   وبینارهای شاخه ذرات و میدان‌های انجمن
چهارشنبه ۱۱ خردادماه ۱۴۰۱
ساعت ۱۸:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/pfwebinars
   دومین مدرسه ملی ابررسانایی و کاربردها ۱۴۰۱
دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
۱۴ تیرماه ۱۴۰۱
http://www.psi.ir/f/nsas2022
   هفتمین کنفرانس ملی پیشرفت‌های ابررسانایی و مغناطیس
۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۱
دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/asm1401
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۱
۱۴ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۱
دانشگاه سیستان و بلوچستان
http://www.psi.ir/f/physics1401حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com