پیوندهای مرتبط
اتصال به ديگر سايتهای مرتبط

برای اتصال به هر سايت بر روی آرم آن مرکز کليک نماييد:
5534 بازديد مؤسسه فيزيك آمريكا
American Institute of Physics (AIP)
3484 بازديد انجمن فيزيك اروپا
European Physical Society (EPS)
2498 بازديد مؤسسه بين المللی انرژی اتمی
International Atomic Energy Agency (IAEA)
3072 بازديد مركز بين المللی فيزيک نظری عبدالسلام
The abdus salam International Center for Theoretical Physics (ICTP)

يكی از اهداف اصلی اين مركز ارتقاء درجه رشد مطالعات و تحقيقات پيشرفته در كشورهای در حال توسعه است .

1339 بازديد مؤسسه ملی فيزيک ماده چگال ايتاليا
Italian National Institute for the Physics of Matter (INFM)

اين مؤسسه تحقيقات بنيادی و كاربردی فيزيک در زمينه اتمی و مولكولی و ماده چگال انجام می دهد . اين مؤسسه در شبكه وسيعی از واحدهای تحقيقاتی و آزمايشگاهها كار می كند و بيش از ۳۰۰۰ دانشمند در آن مشغول بكارند .

10509 بازديد مجله پژوهش فيزيک ايران
Iranian Journal of Physics Research ( IJPR )
1384 بازديد مجله مکانیک شاره‌های کاربردی
Journal of Applied Fluid Mechanics ( JAFM )
3019 بازديد
مؤسسه فيزيک
Institute of Physics (IOP)
مهمترين گروه حرفه ای بين المللی و جامعه علمی با بيش از ۳۷۰۰۰ عضو كه در زمينه ی ترويج علم و ارتقاء سطح آموزش علم فيزيک در محض و كاربردی كار می كند.
4099 بازديد
مركز تحقيقات فيزيک نظری و رياضيات
Institute for studies in Theoretical Physics and Mathematics (IPM)

در حال حاضر اين مركز شامل سه بخش : فيزيک ، رياضيات و سيستم های هوشمند است.

1494 بازديد کمیسیون انجمن‌های علمی ایران
Iran Scientific Associations Commission
1287 بازديد انجمن خلأ ايران
The Iranian Vacuum Society
2065 بازديد انجمن نجوم ايران
Astronomical Society of Iran
1831 بازديد انجمن فيزيک پزشکی ايران
Iranian Association of Medical Physicists
472 بازديد شهرک صنعتی عباس آباد
Abasabad Industrial Complex
2388 بازديد انجمن هسته‌ای ایران
Nuclear Society of Iran
بنیاد ملی نخبگان
National Elites Foundation

حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com