کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۰
   کارگاه آموزشی پيشرفته محاسبات تمام الکترونی مبتنی بر نظريه تابعی چگالی
۱۲ الی ۱۳ خرداد ۱۳۹۰
دانشگاه اصفهان
http://www.psi.ir/f/nsw2
   نوزدهمین گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران
۲۷ تا ۳۰ تیرماه ۱۳۹۰
شهرستان گرگان
http://www.psi.ir/f/stu19
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۰
۱۴ تا ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۰
دانشگاه ارومیه
http://www.psi.ir/f/physics90
   دومین کنفرانس فیزیک ذرات و میدانها
۲ و ۳ آذرماه ۱۳۹۰
دانشگاه سمنان
http://www.psi.ir/f/particles2
   روز فیزیک ۱۳۹۰
۳ آذر ۱۳۹۰
دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/phyday90
   چهارمین کارگاه محاسبات سریع و تورین (HPC۴)
۲۲ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۰
باغ لارک پژوهشگاه دانشهای بنیادی
http://www.psi.ir/f/hpc4
   همایش ملّی گرانش و کیهان‌شناسی ۱۳۹۰
۱۲ و ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۰
دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/ngc90حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com