کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۲
   اولین کارگاه تخصصی نانو مغناطیس
مبانی، ساخت، مشخصه یابی،کاربرد
۴ و ۵ اردیبهشت ۱۳۹۲، دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/nmw92
   دوره آموزشی شبیه سازی دینامیک مولکولی با استفاده از بسته محاسباتی LAMMPS
۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
پارک علم و فناوری استان قزوین
http://www.psi.ir/f/nsw4
   نشست همگرایی فیزیک و صنعت
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۲
شهرک صنعتی عباس آباد
http://www.psi.ir/f/indphy92
   مدرسه پیشرفته گرافن و ادوات اپتوالکترونیکی آن
۶ و ۷ خرداد ۱۳۹۲
دانشگاه تبریز
http://www.psi.ir/f/asg92
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۲
۴ تا ۷ شهریورماه ۱۳۹۲
دانشگاه بیرجند
http://www.psi.ir/f/physics92
   کنفرانس اطلاعات کوانتومی
۱۳ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۲
دانشگاه شاهرود
http://www.psi.ir/f/qi92
   بیست و یکمین گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران
۱۴ تا ۱۷ شهریورماه ۱۳۹۲
ارومیه، آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی
http://www.psi.ir/f/stu21
   مدرسه پیشرفته آخرین دستاوردهای سیستم‌های همبسته قوی
۳ و ۴ مهرماه ۱۳۹۲
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی
http://www.psi.ir/f/scs2013
   ششمین کارگاه محاسبات سریع و تورین (HPC۶)
کاربرد لینوکس در محاسبات فوق سریع
(Use of Linux OS in Grid Computing)
۹ تا ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۲، پژوهشگاه دانشهای بنیادی
http://www.psi.ir/f/hpc6
   روز فیزیک ۱۳۹۲
۱۴ آذرماه ۱۳۹۲
دانشگاه اراک، دانشگاه تبریز، دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان، دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز
http://www.psi.ir/f/phyday92
   ششمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۲۱ آذر ۱۳۹۲
دانشکده فیزیک دانشگاه شهیدبهشتی
http://www.psi.ir/f/smc92
   پانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها (سیالات)
۲۶ تا ۲۸ آذرماه ۱۳۹۲
دانشگاه هرمزگان، دانشکده علوم و فنون دریائی و جوی
http://www.psi.ir/f/fd15
   کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران
۳۰ دی تا ۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی
http://www.psi.ir/f/icp92
   چهارمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲ و ۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
http://www.psi.ir/f/particles4
   هفتمین کارگاه محاسبات سریع و تورین (HPC۷)
۲ تا ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
http://www.psi.ir/f/hpc7
   همایش ملی گرانش و کیهان شناسی ۱۳۹۲
۹ و ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۲
دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/ngc92
   چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی
۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۲
دانشگاه صنعتی شریف
http://www.psi.ir/f/ncas4حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com