کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۶
   دومین گردهمایی یک روزه بانوان در فیزیک ایران
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/women95
   سومین مدرسه یک روزه پلاسمای کوارک
پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی شاهرود
http://www.psi.ir/f/quark96
   دومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
۱ و ۲ شهریور ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی شاهرود
http://www.psi.ir/f/qi96
   کارگاه‌های آموزشی شهریور ۹۶
دانشگاه یزد
۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶
http://www.psi.ir/f/workshops96
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶
دانشگاه یزد
۶ تا ۹ شهریور ۱۳۹۶
http://www.psi.ir/f/physics96
   هفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
۵ تا ۷ شهریور ۹۶
دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده مهندسی مکانیک
http://www.psi.ir/f/fd17
   بیست و پنجمین گردهمایی دانش آموزی فیزیک ایران
۲ و ۳ آذرماه ۱۳۹۶
دانشگاه شهید بهشتی، پردیس عباسپور
ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم
http://www.psi.ir/f/stu25
   دومین گردهمایی پاییزه انجمن فیزیک ایران
۲ آذرماه ۱۳۹۶
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/autumn96
   روز فیزیک ۱۳۹۶
۲۳ آذرماه ۱۳۹۶
دانشگاه‌های ایران
http://www.psi.ir/f/phyday96
   سومین کنفرانس ملی شتابگرهای ذرات و کاربردهای آن
۲۸ و ۲۹ آذرماه ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/acc96
   کنفرانس فیزیک ریاضی ایران ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی قم
۷ دی ۱۳۹۶
http://www.psi.ir/f/mathphy96
   همایش ملی گرانش و کیهان شناسی ۱۳۹۶
۴ و ۵ بهمن ماه ۱۳۹۶
دانشگاه صنعتی اصفهان
http://www.psi.ir/f/ngc96
   سومین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران
۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۳۹۶
دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/f/icp96
   کارگاه یادگیری ماشین در فیزیک
۱۳ بهمن ۱۳۹۶
دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/f/icp96w1
   هشتمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۶
دانشگاه شهید بهشتی
http://www.psi.ir/f/particles8حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com