کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۳۹۷
   دهمین کنفرانس فیزیک آماری، ماده چگال نرم و سیستم‌های پیچیده
۵ و ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
دانشگاه محقق اردبیلی
http://www.psi.ir/f/smc97
   روز بین المللی نور ۱۳۹۷
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷
تعدادی از دانشگاه‌های ایران
http://www.psi.ir/f/light97
   Tehran school on Theory and Applications of COMPLEX NETWORKS
۲۵-۲۹ August ۲۰۱۸
Department of Physics, Shahid Beheshti University (SBU), Tehran, IRAN
http://www.psi.ir/f/tacn2018
   کارگاه‌های آموزشی شهریور ۹۷
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)_ قزوین
۵ تا ۸ شهریور ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/f/physics97workshops
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۷
دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)_ قزوین
۵ تا ۸ شهریور ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/f/physics97
   دومین کارگاه یادگیری ماشینی در فیزیک: کاربردها در ماده چگال
۱۱ تا ۱۳ مهرماه ۱۳۹۷
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/wml97
   سمینار یک روزه پراش فرنل از پله فازی و کاربردهای آن
پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۷
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
http://www.psi.ir/f/fdps97
   پنجمین دوره مسابقات کشوری دست ساخت‌های فیزیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
۲ آبان‌ماه ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/f/phic5
   International Workshop on: Advanced Scanning probe microscopy: Trends & Techniques
۱۲-۱۴ November ۲۰۱۸

Physics Department, Sharif University of Technology

http://www.psi.ir/f/aspm2018
   پنجمین کنفرانس رشد بلور ایران ۱۳۹۷
۲۴ آبان ۱۳۹۷
دانشگاه صنعتی مالک اشتر - اصفهان
http://www.psi.ir/f/cgc97
   سومین کارگاه گرانش و ذرات شمال شرق کشور
۱۵ آذرماه ۱۳۹۷
دانشگاه حکیم سبزواری
http://www.psi.ir/f/particlesabzevar97
   روز فیزیک ۱۳۹۷
۲۱ / ۲۶ / ۲۷ / ۲۸ / ۲۹ آذرماه ۱۳۹۷
دانشگاه‌های ایران
http://www.psi.ir/f/phyday97
   روز فیزیک ۱۳۹۷ - دانشگاه صنعتی شریف
دانشگاه صنعتی شریف
۲۷ آذرماه ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/f/phyday97sharif
   گردهمایی سراسری فیزیک ایران ۱۳۹۷
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
پنجشنبه ۶ دی ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/f/meeting97
   کنفرانس فیزیک ریاضی ایران ۱۳۹۷
دانشگاه صنعتی قم
۱۳ دی ۱۳۹۷
http://www.psi.ir/f/mathphy97
   همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۳۹۷
۳ و ۴ بهمن ماه ۱۳۹۷
پژوهشکده فیزیک، پژوهشگاه دانشهای بنیادی
http://www.psi.ir/f/ngc97
   چهاردهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران
۱۷ و ۱۸ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
دانشگاه شهید چمران اهواز
http://www.psi.ir/f/cmc14
   نهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۴ و ۲۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۷
دانشگاه یزد
http://www.psi.ir/f/particle9حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com