کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۰
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۲: Brian Greene
Space and Time since Einstein - Brian Greene
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸
http://www.psi.ir/f/ptfp2
   وبینارهای شاخه ماده چگال انجمن
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۵:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cmwebinars
   یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی شریف - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/particles11
   وبینار رونمایی از کتاب
کامران وفا
دانشکده فیزیک دانشگاه هاروارد
پنجشنبه ۶ خرداد‌ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۳۰
http://www.psi.ir/f/bookrelease1
   بیست و ششمین گردهمایی فیزیک ماده چگال در دانشگاه تحصیلات تکمیلی
۱۶ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
http://www.psi.ir/f/meetingcm26
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۳: Tejinder Virdee
سفر به نقطه آغاز - تیجیندر ویردی
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸
http://www.psi.ir/f/ptfp3
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
۱ تا ۴ شهریور ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/physics1400
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۴: David Gross
مرزهای فیزیک بنیادی - دیوید گروس
پنجشنبه ۲۵ شهریورماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۹:۳۰
http://www.psi.ir/f/ptfp4
   وبینار ماهانه شاخه اطلاعات کوانتومی انجمن
پنجشنبه ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۰
ساعت ۹:۰۰ صبح - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/qiwebinars
   نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها
۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۰
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/fd19
   ششمین کنفرانس رشد بلور ایران
۲۶ آبان ۱۴۰۰
دانشگاه سمنان، برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/cgc1400
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۵: Frank Wilczek
کوانتوم از نوع سوم: آنیون‌ها - فرانک ویلچک
چهارشنبه ۲۶ آبانماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۰۰
http://www.psi.ir/f/ptfp5
   ششمین گردهمایی منطقه‌ای گرانش و ذرات شمال شرق کشور
۱۷ و ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰
دانشگاه دامغان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/gpen1400
   روز فیزیک ۱۴۰۰
۲۱ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۰
دانشگاه‌های ایران
http://www.psi.ir/f/phyday1400
   چهارمین کارگاه یک روزه اپتیک - روش‌های طیف سنجی و کاربردهای آن
۲۵ آذرماه ۱۴۰۰
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/optics1400
   وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن - سال ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱ دیماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۰:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cpwebinars1400
   گردهمایی سراسری فیزیک ایران ۱۴۰۰
پنجشنبه ۹ دی‌ماه ۱۴۰۰
دانشکده فیزیک دانشگاه تهران - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/meeting1400
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۶: Juan Maldacena
فضا زمان و مکانیک کوانتومی
پنجشنبه ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸:۰۰
http://www.psi.ir/f/ptfp6
   همایش گرانش و کیهان شناسی ۱۴۰۰
۶ و ۷ بهمن ۱۴۰۰
دانشگاه بوعلی سینا همدان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/ngc1400
   پنجمین کنفرانس فیزیک محاسباتی ایران
۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین - برخط
http://www.psi.ir/f/icp1400
   ششمین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
۱۷ تا ۱۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی قم - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/mathphy1400
   وبینار شاخه بانوان - سخنرانی: «سفر به آینده» - سال ۱۴۰۰
۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۶:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/womenwebinars1400
   وبینارهای شاخه ذرات و میدان‌های انجمن - سال ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۸:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/pfwebinars1400حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com