کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۰
   وبینار ماهانه شاخه اطلاعات کوانتومی انجمن
پنجشنبه ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۰:۰۰ صبح - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/qiwebinars
   Sharif University and PSI Public Talks on Frontiers of Physics - ۲: Brian Greene
Space and Time since Einstein - Brian Greene
چهارشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ساعت ۱۸
http://www.psi.ir/f/ptfp2
   یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی شریف - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/particles11
   وبینارهای شاخه ماده چگال انجمن
چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۵:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cmwebinars
   وبینار رونمایی از کتاب
کامران وفا
دانشکده فیزیک دانشگاه هاروارد
پنجشنبه ۶ خرداد‌ماه ۱۴۰۰ - ساعت ۱۷:۳۰
http://www.psi.ir/f/bookrelease1
   وبینار هفتگی شاخه ذرات و میدان‌های انجمن
چهارشنبه ۱۹ خردادماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۸:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/pfwebinars
   وبینار ماهانه شاخه فیزیک محاسباتی انجمن
چهارشنبه ۲۶ خردادماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۵:۰۰ - برخط (Onlline)
http://www.psi.ir/f/cpwebinars
   بیست و ششمین گردهمایی فیزیک ماده چگال در دانشگاه تحصیلات تکمیلی
۱۶ تا ۱۸ تیرماه ۱۴۰۰
دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان
http://www.psi.ir/f/meetingcm26
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
۱ تا ۴ شهریور ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/physics1400
   نوزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها
۲۵ و ۲۶ آبان ۱۴۰۰
دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف - برخط (Online)
http://www.psi.ir/f/fd19حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com