کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی سال ۱۴۰۰
   وبینار هفتگی شاخه ذرات و میدان‌های انجمن
چهارشنبه ۲۵ فرودین‌ماه ۱۴۰۰
ساعت ۱۸:۰۰- برخط (Online)
http://www.psi.ir/?pfwebinars
   یازدهمین کنفرانس فیزیک ذرات و میدان‌ها
۲۹ و ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی شریف - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?particles11
   کنفرانس فیزیک ایران ۱۴۰۰
۱ تا ۴ شهریور ۱۴۰۰
دانشگاه صنعتی اصفهان - برخط (Online)
http://www.psi.ir/?physics1400حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com