آرشیو جلسات باشگاه فیزیک اهواز
اهواز
آرشيو جلسات گذشته

تعداد کل جلسات : ۸


جلسهتصاويرتاريخنام سخنرانموضوع سخنرانی
۱۹۸/۱۱/۱۵ دکتر مرتضی زرگر شوشتری 
۲۹۹/۴/۱۲ محمد معدلی سلول‌های خورشیدی
۳۹۹/۶/۲۶ محمد سقای ژیان احیای مغنطش در لایه های بغایت نازک
۴۹۹/۸/۲۰ حبیب الله عصاره رصد کیهان از پنجره قران
۵۹۹/۱۰/۲۷ علی قطبی ورزنه به سمت جایگزینی جدید برای سردسازی
۶۹۹/۱۲/۱۰ سمیه حاج خلیلی ََAstronomy and Its Benefits
۷۱۴۰۰/۲/۱۵ عبدالمحمد قلمبردزفولی The Vacuum Technology and its Role in the Advanced Science
۸۱۴۰۱/۹/۲۷ عبدالمحمد قلمبر دزفولی فناوری خلا و نقش آن در علم پیشرفته

  بازگشت به صفحه اصلی باشگاه اهوازحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com