آرشیو جلسات باشگاه فیزیک قم
قم
آرشيو جلسات گذشته

تعداد کل جلسات : ۲۰


جلسهتصاويرتاريخنام سخنرانموضوع سخنرانی
۱۹۸/۸/۱ دکتر علی محمودی نور، رنگ و اندازه گیری رنگ
۲۹۸/۸/۲۹ دکتر محمد واحدی مقدمه ای متفاوت بر مکانیک کوانتومی
۳۹۸/۹/۲۷ دکترعباس آذریان نانوتکنولوژی: دلایل و برخی از دسترس پذیرترین کاربردها
۴۹۸/۱۱/۳۰ دکتر اکبر جعفری فضا-زمان در فیزیک حالت جامد
۵۹۸/۱۲/۱۹   جلسه برگزار نمی شود.
۶۹۹/۶/۱۲ سید مهدی فاضلی تقارن مقیاس و روابط توانی در طبیعت
۷۹۹/۸/۲۸ سید محمد صادق موحد علم داده با طعم کیهان شناسی
۸۹۹/۹/۲۶ مهدی عبدی شناخت مکانیک کوانتومی با کوانتاهای مکانیکی
۹۹۹/۱۰/۲۴ کیوان آقابابائی سامانی سامانه‌ی پیچیده چیست؟
۱۰۹۹/۱۲/۲۰ سید جواد اخترشناس علوم و فناوری کوانتومی
۱۱۱۴۰۰/۱/۲۵ رسول رکنی زاده نظریه‌ واقعیت مستور: مقدمه‌ای بر نتایج فلسفی فیزیک مدرن
۱۲۱۴۰۰/۲/۲۹ علی آزرم برهمکنش ماده و لیزر میدان قوی
۱۳۱۴۰۰/۳/۱۹ سید علی حسینی  فیزیک، سیستم های پیچیده و اقتصاد
۱۴۱۴۰۰/۷/۲۸ اقدس مقدادی نظریه ی تصمیم گیری شبه کوانتومی دستاوردها و چشم اندازها
۱۵۱۴۰۰/۸/۲۶ علیرضا برادران معرفی عایق های توپولوژیک
۱۶۱۴۰۰/۹/۲۴ مینا زارعی از مدل‌سازی دینامیک تک نورون تا امواج مغزی
۱۷۱۴۰۰/۱۲/۴ حبیب الله رزمی جستارهایی پیرامون هم ارزی جرم و انرژی
۱۸۱۴۰۱/۲/۷ حسین کریمی معرفی سنکروترون و طرح چشمه نور ایران
۱۹۱۴۰۱/۳/۱۱ خسرو معدنی پور باز تعریف سیستم بین المللی یکاها NEW SI
۲۰۱۴۰۱/۹/۲۸ محمد جواد کاظمی و سید وحید موسوی همایش روز باز فیزیک دانشگاه قم

  بازگشت به صفحه اصلی باشگاه قمحامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com