گزارش جلسه ۰۰۱ باشگاه فیزیک دامغان
دامغان
جلسه يکم
زمان: ۹۸/۱/۲۷
ساعت ۱۱:۰۰ تا ۱۳:۰۰

مکان: سالن همایش‌های دانشگاه دامغان
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
نیروهای بنیادی چندجهانی
دکتر بهنام پورحسن
دانشگاه دامغان

بازدید روز: آزمایشگاه لیزر دانشگاه دامغان


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک دامغان را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک دامغان
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com