گزارش جلسه ۰۱۰ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه دهم
زمان: ۹۷/۲/۲۴
ساعت ۱۱:۴۵ تا ۱۳:۰۰

مکان: تالار لاله
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
آشنایی با فیزیک حالت جامد، نانو فیزیک و لایه های نازک نانوساختار
دکتر حسین عشقی
دانشگاه صنعتی شاهرود

فیزیک حالت جامد به عنوان شاخه ای از علم مواد محیط اطراف ما مشتمل بر فلزات، نیمرساناها و عایق را تشکیل می دهد. پیشرفت های وسیع در این زمینه از علم فیزیک ما را به دستیابی یافته های بسیاری در تکنولوژی امروزی رهنمون ساخته است. در این میان موضوع لایه های نازک نانوساختار در میان سایر موضوعات وابسته به فیزیک جامدات رشد قابل ملاحظه ای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بی شک رشد چشمگیر در ارتباطات، پردازش اطلاعات، ذخیره سازی، صفحه های نمایش، صنایع تزئینی، ابزار آلات نوری، نتیجه تولید لایه های نازک براساس فناوری های نانو می باشد. در سال های اخیر در ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک نیز تحولات وسیعی صورت گرفته است که خود ناشی از پیشرفت در فناوری خلاء، تولید میکروسکوپ های الکترونی و ساخت وسایل دقیق و پیچیده ی شناسایی مواد است. همچنین باز شدن مباحثی نظیر میکروالکترونیک، اپتیک و نانوتکنولوژی مدیون اهمیت پوشش های لایه نازک می باشد. امروزه، لایه هاي نازك نانو ساختار مواد نیمرسانا به خاطر پتانسیل کاربردي زیاد در صنعت، توجه بسیاري را به خود جلب کرده اند.

فیزیک حالت جامد به عنوان شاخه ای از علم مواد محیط اطراف ما مشتمل بر فلزات، نیمرساناها و عایق را تشکیل می دهد. پیشرفت های وسیع در این زمینه از علم فیزیک ما را به دستیابی یافته های بسیاری در تکنولوژی امروزی رهنمون ساخته است. در این میان موضوع لایه های نازک نانوساختار در میان سایر موضوعات وابسته به فیزیک جامدات رشد قابل ملاحظه ای داشته و حجم وسیعی از تحقیقات را به خود اختصاص داده است. بی شک رشد چشمگیر در ارتباطات، پردازش اطلاعات، ذخیره سازی، صفحه های نمایش، صنایع تزئینی، ابزار آلات نوری، نتیجه تولید لایه های نازک براساس فناوری های نانو می باشد. در سال های اخیر در ساخت و مشخصه یابی لایه های نازک نیز تحولات وسیعی صورت گرفته است که خود ناشی از پیشرفت در فناوری خلاء، تولید میکروسکوپ های الکترونی و ساخت وسایل دقیق و پیچیده ی شناسایی مواد است. همچنین باز شدن مباحثی نظیر میکروالکترونیک، اپتیک و نانوتکنولوژی مدیون اهمیت پوشش های لایه نازک می باشد. امروزه، لایه هاي نازك نانو ساختار مواد نیمرسانا به خاطر پتانسیل کاربردي زیاد در صنعت، توجه بسیاري را به خود جلب کرده اند.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com