گزارش جلسه ۰۱۱ باشگاه فیزیک تهران
تهران
جلسه يازدهم
زمان: ۸۰/۴/۳
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
مدلسازی و شبيه سازی رايانه ای به عنوان شاخه سوم پژوهش
دکتر هاشم رفيعی تبار

باپيدايش امکانات عظيم محاسباتی انقلاب جديدی در علوم زيستی و فيزيک روی داده است و اين انقلاب در پی پيدايش علوم محاسباتی اجازه مدلسازی و شبيه سازی از سيستم های پيچيده و پردازش آنها در مقياس های طولی و زمانی گوناگون از مقياس اتمی تا ماکروسکوپيک را به ما داده است.

در اين سخنرانی موضوع علوم محاسباتی همراه با مثالهايی در زمينه ماده چگال محاسباتی معرفی شد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک تهران را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک تهران
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • مرکز فناوری‌های کوانتومی ایران
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com