گزارش جلسه ۰۱۲ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه دوازدهم
زمان: ۹۷/۹/۵
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: تالار لاله
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
شتابدهنده و کاربردهای آن
دکتر احسان ابراهیمی
دانشگاه صنعتی شاهرود

امروزه تقریباً تمام فنآوریهای برتر از دانش هستهاي سود مي برند. یکی از زیرمجموعه های این دانش، که در زندگی روزمره کاربردهای مهمی دارد، "علم شتابدهنده" می باشد. شتابدهندهها قادر هستند ذرات باردار را تا مرز سرعت نور شتاب دهند. علاقمندان به شرکت در این سمینار با اصول فیزیکی حاکم بر این دستگاهها آشنا خواهند شد. کاربردهای روز افزون شتابدهندهها در بخشهای گوناگونی از پزشکی، کشاورزی، محیط زیست گرفته تا کشـف پديـدههـاي جديـد و تحقيقات علمي، حوزههای امنيتـي و دفـاعي دریچه دیگری است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.

امروزه تقریباً تمام فنآوریهای برتر از دانش هستهاي سود مي برند. یکی از زیرمجموعه های این دانش، که در زندگی روزمره کاربردهای مهمی دارد، "علم شتابدهنده" می باشد. شتابدهندهها قادر هستند ذرات باردار را تا مرز سرعت نور شتاب دهند. علاقمندان به شرکت در این سمینار با اصول فیزیکی حاکم بر این دستگاهها آشنا خواهند شد. کاربردهای روز افزون شتابدهندهها در بخشهای گوناگونی از پزشکی، کشاورزی، محیط زیست گرفته تا کشـف پديـدههـاي جديـد و تحقيقات علمي، حوزههای امنيتـي و دفـاعي دریچه دیگری است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com