گزارش جلسه ۰۱۳ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه سيزدهم
زمان: ۹۷/۹/۲۶
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: تالار لاله
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
اعترافات یک اتم در تله
دکتر مسلم سوهانی
دانشگاه صنعتی شاهرود

مطالعه ی اتم ها و خواص آنها در شرایط عادی بواسطهی تاثیر پراکندگی سرعت اتم ها، با دقتی محدود انجام پذیر است. به منظور کاهش اثرات ناشی از توزیع سرعت اتم ها می توان آنها را در انواع تله های اتمی و یونی گیر انداخت و دمای آنها (سرعت آنها) را تا نزدیکی صفر کاهش داد. این کار برای انجام اندازه گیریهای بسیار دقیق انجام می شود. همچنین اتم های فوق سرد در انواع تله های اتمی و یونی کاربردهای وسیعی در تکنولوژی کوانتمی دارا هستند. در این سخنرانی ضمن مرور توصیف فیزیکی از یک اتم، به بررسی چگونگی انجام چند اندازه گیری بسیار دقیق بر اتم های فوق سرد پرداخته خواهد شد.

مطالعه ی اتم ها و خواص آنها در شرایط عادی بواسطهی تاثیر پراکندگی سرعت اتم ها، با دقتی محدود انجام پذیر است. به منظور کاهش اثرات ناشی از توزیع سرعت اتم ها می توان آنها را در انواع تله های اتمی و یونی گیر انداخت و دمای آنها (سرعت آنها) را تا نزدیکی صفر کاهش داد. این کار برای انجام اندازه گیریهای بسیار دقیق انجام می شود. همچنین اتم های فوق سرد در انواع تله های اتمی و یونی کاربردهای وسیعی در تکنولوژی کوانتمی دارا هستند. در این سخنرانی ضمن مرور توصیف فیزیکی از یک اتم، به بررسی چگونگی انجام چند اندازه گیری بسیار دقیق بر اتم های فوق سرد پرداخته خواهد شد.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com