گزارش جلسه ۰۱۵ باشگاه فیزیک شاهرود
شاهرود
جلسه پانزدهم
زمان: ۹۸/۲/۱۰
ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۸:۰۰

مکان: تالار لاله
موضوع سخنرانی و سخنران اين جلسه
کیهان‌شناخت جهان اولیه و مدلهای تورمی
دکتر محمد مهدی شیخ جباری
پژوهشگاه دانش های بنیادی IPM

داده‌های رصدی دو دهه اخیر در فرمولبندی و در نتیجه از فهم ما از جهان در بزرگ مقیاس و همچنین از عالم اولیه تحول اساسی ایجاد کرده و امروزه از "مدل استاندارد کیهان‌شانسی" سخن می‌رود. در این سمینار تصویرمان از جهان موجود را در چارچوب مدل استاندارد کیهان شناسی بحث می‌کنیم. همچنین بحث می‌کنیم که این مدل استاندارد چه کاستی‌هایی دارد و درآینده انتظار چه تحولاتی را در این تصویرمان از کیهان داریم.

داده‌های رصدی دو دهه اخیر در فرمولبندی و در نتیجه از فهم ما از جهان در بزرگ مقیاس و همچنین از عالم اولیه تحول اساسی ایجاد کرده و امروزه از "مدل استاندارد کیهان‌شانسی" سخن می‌رود. در این سمینار تصویرمان از جهان موجود را در چارچوب مدل استاندارد کیهان شناسی بحث می‌کنیم. همچنین بحث می‌کنیم که این مدل استاندارد چه کاستی‌هایی دارد و درآینده انتظار چه تحولاتی را در این تصویرمان از کیهان داریم.


پرسش و پاسخ این جلسه:

شما می‌توانید پاسخ پرسشهای مطرح شده در هریک از جلسات باشگاه فیزیک شاهرود را به نشانی پست الکترونیکی بفرستید. لطفاً در عنوان نامه خود به شماره جلسه باشگاه اشاره کنید.

مشاهده گزارش جلسه     
فهرست جلسات | باشگاه فیزیک شاهرود
پوستر این جلسه   (راهنمای چاپ)حامیان انجمن فیزیک ایران   (به حامیان انجمن بپیوندید)
  • پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
  • دانشگاه صنعتی شریف
  • دانشکده فیزیک دانشگاه تهران

کلیه حقوق مربوط به محتویات این سایت محفوظ و متعلق به انجمن فیریک ایران می‌باشد.
Server: Iran (45.82.138.40)

www.irandg.com